Myronidis Marmer  importeur van natuursteen uit voornamelijk Griekenland.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, Reclames :

  • Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door de leverancier gedane leveringen of op de leveranciers facturen moeten , onder nauwkeurige opgave van de aard van de oorzaak van de klacht, schriftelijk bij de leverancier worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs is, in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt.
  • De leverancier aanvaardt geen enkele reclame, in welke zien dan ook, wanneer door de wederpartij de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc.